Vestmesterskab – Jyske/Fynske spillere

KLUBTUR TIL
VESTMESTERSKABERNE 2019


Invitation


Til alle jyske og fynske klubber.
Så er vi igen klar til at afholde Vestmesterskaberne for ungdom, hvor I også i år får chancen for at lave alle tiders klubtur.

Tidspunkt Lørdag den 30. november 2019
Søndag den 1. december 2019
Arrangør Badminton Nordjylland v/ Brønderslev Badminton Club, Nordens Alle 62, 9700 Brønderslev
Rækker U11A, U13M, U13A, U15E+M, U17/19M, U17E, U19E
Indskud A rækker : U11+U13 single 150kr., double 170kr
M rækker : U13+U15 single 160kr., double 200kr
M rækker : U17+U19 single 180kr., double 220kr
Elite rækker : U15 single 170kr., double 210kr
Elite rækker : U17+U19 single 190kr., double 230kr
Reglement Der spilles i alle 5 kategorier. I mesterskaberne kan deltage spillere, der er medlem af en klub i en af de 4 ovenfor nævnte badmintonkredse. Man må deltage i 3 kategorier.
Lørdag spilles single og mixeddouble. Hvis tiden og de fysiske rammer tillader det, spilles der kun frem til finalerne, som så spilles om søndagen.
Søndag spilles evt. finaler i single og mixeddouble samt rene doubler.
Der vil så vidt muligt være dommere på alle semifinaler og finaler, der spilles søndag.
Alle kategorier afvikles i puljer, så der skulle være minimum 2-3 kampe i hver kategori, man deltager i.
Mesterskaberne er pointgivende til ranglisten
Turneringsledelse Brønderslev Badminton Club
Præmier Medaljer til alle nr. 1 og 2 samt ved minimum 12 spillere/par til nr. 3.
Seeding -hvis en sådan foretages – laves via klassifikationen i CUP 2000.
Tilmelding Online på BadmintonPlayer. Husk at BadmintonPlayer lukker kl. 24.00. Så er det slut. Det er tilladt at tilmelde med X-makker
Spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med mesterskaberne bedes rettet til
Badminton Midtjyllands sekretariat Hanne Gram hg@badmintonmidtjylland.dk
Program Kan findes på badmintonplayer og på www.cup2000.dk
Senest mandag d. 25 november