Æresmedlemmer i Brønderslev Badminton Club

Som æresmedlem kan udnævnes et medlem af Brønderslev Badminton Club, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække vedholdende har gjort en særlig eller ekstraordinær frivillig indsats til gavn for Brønderslev Badminton Club og dennes medlemmer.
Æresmedlemmerne har udvist en længerevarende interesse for foreningens liv og virke, og medlemmet har endvidere været eller er en markant personlighed i klubben.
Æresmedlemmerne har på værdig vis repræsenteret klubben, og har virket på lederplan i en usædvanlig lang periode. Æresmedlemmerne har ved sin indsats sat sig spor i foreningens historie og udført et enestående og usædvanligt frivilligt arbejde i klubben!

Per Hardahl


Udnævnt i 2005 samt udnævnt til æresmedlem samt udnævnt til æresmedlem af Nordjyllands Badminton af Nordjyllands Badminton Distrikt

Poul Hedelund Lønbro


Udnævnt i 2005 samt udnævnt til æresmedlem samt udnævnt til æresmedlem af Nordjyllands Badminton af Nordjyllands Badminton Distrikt

Birthe Ellegaard Christensen


Udnævnt ved klubbens 75 års jubilæum i 2014

Carsten Hansen


Udnævnt ved klubbens 75 års jubilæum i 2014