BRØNDERSLEV BADMINTON CLUB

Generalforsamling 2017

Efter generalforsamlingen 2017 har BBC haft et konstituerende møde,
og sammensætningen af bestyrelsen blev som følger.

 

Formand: Anders Laulund

Næstformand: Ruben Hesselbæk

Seniorformand: Jakob Vejen Sørensen

Ungdomsformand: Quinten v. Dalm

Sekretær: Kathrine Krogh Sørensen

Stævneansvarlig: Anni Jensen

Cafeterieansvarlig: Lene Krogh Jensen

Suppleant: Lasse Sølvkær

Suppleant: Laura v. Dalm

 
 
Brønderslev Badminton Club, Nordens Allé 62, 9700 Brønderslev |b.b.c@mail.tele.dk| CVR.: 72713710 | Tlf.: 41309471